Domino

Přihlašujte se do 15. září 2023

Úplata za kroužky musí být uhrazena do 31. října 2023

Pokud platba nebude provedena do uvedeného termínu, přestáváte být bohužel členy kroužku.

Úvodní schůzky budou probíhat v týdnu od 19. 9. 2023 Na tyto schůzky budete pozváni e-mailem nebo sms zprávou.

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA KROUŽKY
Návod jak na to.

Pro přihlášení na příslušný kroužek stačí kliknout na tlačítko „Vyplnit přihlášku“ v pravém dolním rohu vybraného kroužku.

Tím se otevře přihlašovací formulář. V tomto formuláři máte možnost zaškrtnout všechny vybrané kroužky (omezeno na max. 8 kroužků). Po vyplnění nezbytných položek už jen odešlete požadavek na přihlášení se do vybraných kroužků. Přihláška(y) se nám vygeneruje(í) automaticky.

Zároveň dostanete na e-mail potvrzení a příslušné platební údaje pro uhrazení kroužků.
Nezapomeňte, že účastníkem kroužků je jenom ten, kdo zaplatí v požadovaném termínu do 30. 10. 2023.

Máme radost z toho, že jsme Vám usnadnili přihlašování!


Taneční

401 – Broučci a Berušky

V tomto kroužku si děti nejen zatančí a zacvičí, ale budou také rozvíjet rytmické cítění, pohybovou koordinaci, flexibilitu, muzikálnost a taneční paměť. Každá hodina bude zpestřena směsicí pohybových her, říkanek, dětských písniček, ale i aktuálních hitů. Nácvik celoroční choreografie s účastí na vystoupeních. Kapacita kroužku je nyní naplněna, přijaté přihlášky od této chvíle bereme jako (pokračování…)
Věk:
4 - 6 let
Termín:
jednou týdně 1h
Vedoucí:
Pastuchová Martina
Úplata:
1000 Kč

Vyplnit přihlášku

402 – Street dance začátečníci

Street dance je specifický svou originalitou, protože zahrnuje taneční styly, ve kterých mladá generace nachází stále větší oblibu. Zatancuj si s námi Street dance, tak jak jej cítíš.
Věk:
7 - 18 let
Termín:
Jednou týdně 1,5 h
Vedoucí:
Sedláček Tomáš
Úplata:
1000 Kč

Vyplnit přihlášku

403 – Street dance pokročilí

Pro všechny, kdo již prošli základy streetu a jsou připraveni na soutěže. Rozvíjení tanečních technik, triky Hip-Hopu a Streetu, freestyle, nácvik choreografie pro veřejná vystoupení.
Věk:
7 - 18 let
Termín:
jednou týdně 1,5 h
Vedoucí:
Sedláček Tomáš
Úplata:
900 Kč (1800 Kč bez dotace šablony)

Vyplnit přihlášku

404 – Mix dance – začátečnice

Tanec na rytmickou moderní hudbu. Dívky se naučí základy rytmiky, při tanci se učí uvědomovat své tělo a cíleně s ním pracovat. Běžná, rutinní cvičení a posilování, pak průběžně pomáhají ke zvyšování tělesné kondice, pohybové flexibilitě a síle. Zároveň se rozvíjí v dítěti schopnost lásky k pohybu a rytmu.
Věk:
6 - 10 let
Termín:
jednou týdně 1h
Vedoucí:
Pastuchová Martina
Úplata:
1000 Kč

Vyplnit přihlášku

405 – Mix dance – mírně pokročilé

Kroužek je určený pro ty, které již mají s tancováním zkušenosti. Ideální je návaznost na taneční kroužky pro mladší, ale není podmínkou. Tanec na rytmickou moderní hudbu, rozvoj pohybových schopností, taneční techniky, prostorové koordinace. Naučí se choreografie, se kterými potom můžou vystupovat na nejrůznějších dětských, kulturních a společenských akcích a účastnit se i soutěží.
Věk:
8 - 15 let
Termín:
jednou týdně 1h
Vedoucí:
Pastuchová Martina
Úplata:
1000 Kč

Vyplnit přihlášku

406 – Taneční kroužek

Je pro dívky, které mají s tancem zkušenosti. Intenzívní výuka orientálního tance a dalších tanečních stylů. Naučí se choreografie, se kterými potom budou vystupovat na nejrůznějších kulturních a společenských akcích a účastní se i soutěží. Pro své žáky, také připravujeme odborné semináře.
Věk:
13 - 18 let
Termín:
jednou týdně 1,5h
Vedoucí:
Pastuchová Martina
Úplata:
900 Kč (1800 Kč bez dotace šablony)

Vyplnit přihlášku