Domino

Vybraný tábor lze platit na náš bankovní účet č.: 8272590207/0100,
jako variabilní symbol uvádějte u pobytového tábora „200“ u příměstského tábora „300“,
do kolonky pro příjemce uveďte pořadové číslo tábora a jméno dítěte.

TIP: Nepřehlédněte také naše příměstské tábory

Pobytové

Tiskopisy ke stažení
Vyplněné a podepsané přihlášky odevzdávejte v kanceláři ředitele DDM, ve sborovně, nebo je můžete vhodit do poštovní schránky.

Přihláška na letní tábory DOC, PDF

Základní informace – tábor Poklad sira Granta: viz. informace o LT
Posudek o zdravotní způsobilosti – pro pobytové tábory: PDF
Prohlášení o bezinfekčnosti: DOC

Vyplněný Posudek o zdravotní způsobilosti a Prohlášení o bezinfekčnosti musíte odevzdat
při nástupu na pobytový tábor.

Je nám líto, ale v současné době nejsou v nabídce ještě žádné tábory.