Domino

601 – Klubátko

Pohádkové dovádění s básničkami a písničkami. Každá hodina bude mít své téma, podle kterého budeme hrát hry, tančit, cvičit, ale také tvořit. Hlavní náplní bude seznámení se s prací v kolektivu vrstevníků, procvičování rytmického cítění a jemné motoriky. Spolu s maminkami probereme různá témata, odpočineme si od denních stereotypů a zažijeme spoustu legrace.
Místo: herna 1. patro

Věk:
2 - 4 let a rodič
Termín:
jednou týdně 2 h
Vedoucí:
Bc. Martinová Pavla
Úplata:
30 Kč/vstup