Domino

304 – Pohádkové malování

Děti se seznámí s rozmanitými výtvarnými technikami malby, kresby a grafickými styly cílenými na rozvoj tvořivosti a zájmu o „výtvarno“ s prvky Artefiletiky. Budeme prozkoumávat a experimentovat vždy na dané pohádkové téma.
místo: učebna 1. patro

Věk:
od 1. třídy
Termín:
jednou týdně 1h
Vedoucí:
Bc. Hráská Miroslava
Úplata:
800 Kč