Domino

103 – Mladý Robinson

Nauč se pracovat s mapou, abys našel poklad, vydej se s kamarády ven a poznej tajemství lesa, rozdělej oheň, uvař si jídlo, postav si přístřešek, zažij mnoho dobrodružných a veselých her, poznej outdoorové aktivity na vlastní kůži. Staň se Mladým Robinsonem. Pravidelné výpravy a akce, v létě tábory.

Další fotografie z činnosti kroužku:

Outdoorová výprava Dobrodružná výprava do skal Příměstský outdoorový tábor Letní pobytový tábor

Děti na kroužku získají tyto dovednosti:

  • tábornické dovednosti (jak rozdělat oheň vč. pravidel pro tuto činnost, druhy ohňů, pracujeme s kapesním nožíkem, zařizujeme si KPZ,…)
  • orientace v prostoru a přírodě – pomocí her a bojovek poznáváme detailně svět kolem nás
  • práce s mapou – kreslíme si plánky trasy, pracujeme s mapami na počítači a v mobilu, podle mapy hledáme poklad
  • učíme se vzájemnému respektu a solidaritě – hry a samotný průběh kroužku mají silný apel na smysl pro kolektiv. Děti utváří party, přijímají nové členy, poznávají se
  • poznáváme skupinovou spolupráci – děti nově objevují, že skupina, parta, komunita má více významů, učí se vzájemné pomoci a spolupráci
  • komunikační dovednosti – děti se podílí na chodu kroužku, vybírají témata her a aktivit, vzájemně se hodnotí a dávají zpětnou vazbu vedoucímu, vzájemně se učí
  • akce, výpravy, tábory – kroužek pořádá pro své členy alespoň 1x za měsíc výpravu nebo akci s přespáním, pořádáme pravidelně jarní a letní tábory, příměstské tábory. Účastníci mají mnoho příležitostí navazovat nová přátelství a zlepšovat své dovednosti při dobrodružném programu
  • dlouhodobá perspektiva členství – děti kroužek obvykle navštěvují řadu let, starší zkušenější účastníci postupně nabité zkušenosti zúročují a inspirují mladší kamarády
  • přechod do kroužku Survival – přestupem na druhý stupeň se jim otevírá možnost vstupu do kroužku starších kluků, nově pomáhají na akcích, stávají se přirozenými vůdci při hrách, dostávají příležitosti k instruktorské činnosti
Věk:
od 2. třídy
Termín:
Jednou týdně 1,5 h
Vedoucí:
Neuschl Karel
Úplata:
900 Kč

Vyplnit přihlášku