Domino

Přihlášky ODEVZDÁVEJTE do 27. 9. 2018 – vždy 1 přihláška na 1 kroužek a 1 osobu.

Úplata za kroužky musí být uhrazena do 31.10.2018.

– V hotovosti můžete úplatu uhradit v úřední hodiny (středa 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00) v kanceláři ředitele.
– Bezhotovostní platbou na účet č.: 8272590207/0100,

variabilní symbol: příslušný číselný kód kroužku,

do kolonky pro příjemce uveďte jméno dítěte.

V případě podání žádosti o odhlášení z kroužku budou vráceny ušetřené náklady.

Tiskopisy ke stažení
Vyplněné přihlášky odešlete na e-mail: domino@dominohronov.cz

Přihláška na kroužek: Přihláška na zájmovou činnost (PDF 400 KB)

Rozvrh hodin

Kompletní rozvrh hodin

Rozvrh hodin slouží jako pomůcka pro rodiče a děti a nereflektuje změny kroužků v období prázdnin a volna. Pro načtení nejaktuálnější verze rozvrhu doporučujeme načíst stránku kompletně znova (v prohlížeči kombinací kláves CTRL+F5).

Věk:
Termín:
Vedoucí:
Úplata: