Domino

Hronovské jablíčko

Termín

27. května 2023

Druh soutěže

Nepostupová, neprofesionální mezinárodní přehlídka tanečních skupin, tanečních souborů DDM, ZUŠ, zájmových kroužků ZŠ, středních škol a dětských kolektivů z celé ČR, Slovenska a Polska v různých tanečních stylech.

Pořadatel

Dům dětí a mládeže Hronov ve spolupráci s Pavlem Macurou, za podpory města Hronova

Informace o soutěži

Pavel Macura – tel.: (+420) 724 220 202
Více informací na webu www.hronovskejablicko.cz

Místo konání

Sál Josefa Čapka Hronov
Termín pro přihlášení: do 12.5.2023
Termín pro zaplacení: do 22.5.2023
Termín pro odhlášení choreografie a změnu počtu dětí: do 25.5.2023
Přihlášky prostřednictvím online formuláře ZDE.

Startovné

150 Kč na osobu při každém startu – např. pokud tanečník bude tancovat 2x zaplatí 300 Kč, atd.

Způsob úhrady

platba předem – bankovním převodem, nejdéle do 22.5.2023 na účet DDM.

Číslo účtu

8272590207/0100 (Komerční Banka)

Platící ze zahraničí:

Účet: Komerční banka – Hronov
IBAN CZ6801000000008272590207
SWIFT: KOMBCZPP

Na základě přijaté přihlášky Vám bude přidělen variabilní symbol, který dostanete na uvedený e-mail spolu s pokyny k platbě.

Špatně uvedený variabilní symbol nám znemožní identifikaci platby, proto prosím své údaje kontrolujte. Do kolonky příjemce při platbě napište název klubu a kontaktní osobu uvedenou v přihlášce.

Časový harmonogram:

7:00 otevření místa konání soutěže
9:00 předpokládané zahájení taneční soutěže
13:00 – 13:30 přestávka na oběd
22:00 předpokládaný závěr soutěže
Výše uvedené časy jsou pouze ORIENTAČNÍ!

V roce 2017 byla mezinárodní taneční přehlídka finančně podpořena Královéhradeckým krajem