Domino

06 Příměstský tábor s 3D tiskem

Účastníci se mohou těšit na praktické zvládnutí 3D tisku, od inspirace, vytvoření modelu v počítači až po samotný tisk.

Tábor je určen pro děti ze 4 až 7 třídy, zdatnější a motivovaní třeťáci po dohodě s vedoucím tábora mohou též.


Podmínkou je základní znalost ovládání počítače klávesnicí a myší, vše ostatní se naučíme.
Žádáme o respektování věku účastníků a také by to měly být děti, které na počítači něco tvoří a jen si nehrají – úkolem je seznámit se s konstruktivní prací na PC.

Budeme se věnovat rozvoji kreativity a podnikavosti, budeme navrhovat a tvořit prototypy vlastních výrobků. Pokusíme se vypustit vlastní raketu, najdeme si i čas na hry a pobyt venku, plánujeme i návštěvu koupaliště v Meziměstí.

Tábor vede: ing. Tomáš Buriánek, Adam Fuchs

Kontakt: Tomáš Buriánek, 775 951 461, burianek@dominohronov.cz

Termín:
7.8. - 11.8. 2023
Pro děti:
10 - 13 let
Místo:
DDM Domino Hronov
Cena:
Kč 1.700,--

Vyplnit přihlášku