Domino
DDM DOMINO - kamarád pro kluky a holky

Zahájení školního roku

Dům dětí a mládeže Domino Hronov připravil na letošní školní rok 2016/17 novou nabídku zájmových kroužků. Nabízíme jak již známé a zavedené kroužky, tak kroužky nové.

V letošní školním roce u nás nastupují nové posily ze zahraničí. Náš tým zaměstnanců rozšíříme o dobrovolnice z Německa a Španělska. Naším společným jazykem pro dorozumívání bude angličtina, ale také rodný jazyk dobrovolnic, tedy němčina a španělština. Dobrovolnice budou vypomáhat na připravovaných akcích a kroužkách, takže si komunikaci v cizích jazycích u nás dopřejete víc než dost.

Více informací ohledně nových kroužků naleznete pod odkazy na webových stránkách umístěných v sekci KROUŽKY – VZDĚLÁVACÍ, TECHNICKÉ, ESTETICKÉ, TANEČNÍ, SPORTOVNÍ a KLUBOVÁ ČINNOST.
Přihlásit se na tyto kroužky je možné podáním přihlášky, a to formou tištěné nebo elektronické přihlášky.
Tištěná přihláška je součástí papírové nabídky (skládačky), kterou děti obdrží první školní týden přímo na škole.
Elektronická přihláška je ke stažení na webu DDM Domino pod odkazem KROUŽKY. Zde máte na výběr – buď přihlášku vyplníte a odešlete na uvedenou emailovou adresu nebo si ji vytisknete a donesete k nám do Domina.

Přihlášky podávejte nejpozději do 18. září. Na základě doručených přihlášek budete informování SMS zprávou či emailem o konání úvodní schůzky příslušného zájmového kroužku. V týdnu od 19. 9. budou probíhat informační schůzky. Úhrada za kroužky musí být uhrazena nejpozději do 30. 10. 2016.

Kolektiv DDM Domino se těší na nový školní rok, na stávající i nové členy kroužků a na spolupráci s rodiči.

Vítáme Vás

na stránkách příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Domino Hronov.
Najdete nás na Komenského náměstí 8 v Hronově (GPS souřadnice – Loc: 50°28’56.047″N, 16°10’55.547″E). Umístění DDM je v těsné blízkosti hlavního náměstí (náměstí Čs. armády) s dobrou dostupností od autobusového nádraží a ZŠ Hronov.
Projděte si virtuálně budovu a rozhlédněte se po Dominu. Stačí k tomu jediné kliknutí myši na obrázek vlevo.

NABÍDKA AKTIVIT

Středisko volného času pracuje celoročně, jednotlivá zařízení jsou zájemcům volně přístupná.
Můžete si vybrat ze široké škály volnočasových aktivit, na své si tu přijdou i dospělí.
Nabídka zařízení se cíleně mění s ohledem na moderní trendy naplnění volného času, dochází k její inovaci. Na trhu volného času se kromě tradičních oblastí prezentujeme některými charakteristickými aktivitami.
Zájmové vzdělávání DDM Domino Hronov se uskutečňuje na základě školního vzdělávacího programu.

Spolupráce s polským partnerem v rámci Euroregionu Glacensis

 

 

 

 

Hlavním cílem projektu bylo shromáždění a systematizování informací o kulturních aktivitách na obou stranách hranice. Tato činnost umožní vytvoření kulturního lexikonu polsko – českého pohraničí (ve formě publikace a filmu), který se stane průvodcem pro příznivce kulturní turistiky.

Dílčí cíle projektu:
– příprava a publikování lexikonu v knižní podobě
– příprava a publikování lexikonu ve filmové podobě
– zorganizování panelové diskuse zástupců Mokis-u a Domu dětí a mládeže v Hronově

Dlouhodobé cíle projektu:
– zvýšení informovanosti obyvatel pohraničí, pokud jde o kulturní akce na obou stranách hranice
– navázání spolupráce mezi Městským střediskem kultury a umění v Bielawě a Domem dětí a mládeže v Hronově
– nárůst přeshraničního cestovního ruchu v oblasti Euroregionu Glacensis
– vytvoření společných projektů v oblasti kultury, určených k realizaci v příštím programovém období Evropské unie

Název spolupracujících organizací
Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie
Dům dětí a mládeže DOMINO

Celkový rozpočet 17.600,00 EUR
Požadovaná dotace z Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis 14.960,00 EUR tj. 85 % z celkového rozpočtu

Vybavení Domina

 • Přízemí
  • klub Amigo
  • počítačová učebna
  • velký sál
  • centrální šatna
  • boulderingová stěna
  • keramická dílna, místnost s elektrickou pecí
  • ředitelna, sborovna
 • 1. poschodí
  • herna – mateřské centrum
  • WC chlapci a dívky
 • 3. poschodí
  • klubovna
  • dílna
  • společenská místnost