Domino
DDM DOMINO - kamarád pro kluky a holky

Velké dotazníkové šetření

I tak bychom mohli nazvat zájem o zpětnou vazbu od veřejnosti (od rodičů dětí a dalších účastníků našeho zájmového vzdělávání) na námi nabízené volnočasové aktivity.
Vyplnění dotazníku je dobrovolné a protože volného osobního času stále více ubývá, snažili jsme se připravit dotazník co nejjednodušší na vyplnění.
Předem mohu říci, že si moc vážíme Vašich názorů a spolupráce. Vámi poskytnutá zpětná vazba posune DDM Domino a připraví na stále nové a nové výzvy dnešní hektické doby.

Odkaz na dotazník je zde: – DOTAZNÍK –

Za kolektiv Domina přeji hezké babí léto.
Mgr. Jaroslav Škop

Organizační opatření k začátku školního roku v Dominu.

Z důvodu probíhající rekonstrukce prostor musíme posunout informativní schůzky do 1. říjnového týdne.
Na základě došlých přihlášek, budeme postupně rozesílat sms zprávy ohledně termínu schůzek pro jednotlivé kroužky.
Děkujeme za pochopení.
Mgr. Jaroslav Škop


NABÍDKA KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Pod odkazem http://dominohronov.cz/krouzky/ je již přístupná nabídka kroužků na nový školní rok. Přihláška je ve formátu PDF, po stažení a vytištění musí zákonní zástupci přihlášku podepsat, bez tohoto právního aktu je přihláška bohužel neplatná. Nezapomeňte sledovat také Rozvrh hodin.
Přejeme všem krásný zbytek prázdnin a těšíme se na Vás.
Kolektiv Domina

Informace k organizaci školního roku

Nový školní rok zahájíme v týdnu od 23. září 2019. Na úvodní schůzky kroužků budete pozváni sms zprávou na základě zaslané přihlášky. Přihlášky odevzdávejte do 18. září. Více o naší nabídce najdete v sekci KROUŽKY a AKCE.
Středisko volného času pracuje celoročně, jednotlivá zařízení jsou zájemcům volně přístupná.
Můžete si vybrat ze široké škály volnočasových aktivit, na své si tu přijdou i dospělí.
Nabídka zařízení se cíleně mění s ohledem na moderní trendy naplnění volného času, dochází k její inovaci. Na trhu volného času se kromě tradičních oblastí prezentujeme některými charakteristickými aktivitami.
Zájmové vzdělávání DDM Domino Hronov se uskutečňuje na základě školního vzdělávacího programu.

PROJEKT

DDM Domino získalo v rámci projektu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony II dotaci ve výši 1 424 608 Kč na období 1.9.2018 – 31.8.2021.
Dokument k otevření najdete zde ZVÝŠENÍ KVALITY ČINNOSTI V DDM DOMINO, HRONOV (PDF 75 KB)

Vítáme Vás

na stránkách příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Domino Hronov.
Najdete nás na Komenského náměstí 8 v Hronově (GPS souřadnice – Loc: 50°28’56.047″N, 16°10’55.547″E). Umístění DDM je v těsné blízkosti hlavního náměstí (náměstí Čs. armády) s dobrou dostupností od autobusového nádraží a ZŠ Hronov.
Projděte si virtuálně budovu a rozhlédněte se po Dominu. Stačí k tomu jediné kliknutí myši na obrázek vlevo.


Spolupráce s polským partnerem v rámci Euroregionu Glacensis

 

 

 

 

Hlavním cílem projektu bylo shromáždění a systematizování informací o kulturních aktivitách na obou stranách hranice. Tato činnost umožní vytvoření kulturního lexikonu polsko – českého pohraničí (ve formě publikace a filmu), který se stane průvodcem pro příznivce kulturní turistiky.

Dílčí cíle projektu:
– příprava a publikování lexikonu v knižní podobě
– příprava a publikování lexikonu ve filmové podobě
– zorganizování panelové diskuse zástupců Mokis-u a Domu dětí a mládeže v Hronově

Dlouhodobé cíle projektu:
– zvýšení informovanosti obyvatel pohraničí, pokud jde o kulturní akce na obou stranách hranice
– navázání spolupráce mezi Městským střediskem kultury a umění v Bielawě a Domem dětí a mládeže v Hronově
– nárůst přeshraničního cestovního ruchu v oblasti Euroregionu Glacensis
– vytvoření společných projektů v oblasti kultury, určených k realizaci v příštím programovém období Evropské unie

Název spolupracujících organizací
Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie
Dům dětí a mládeže DOMINO

Celkový rozpočet 17.600,00 EUR
Požadovaná dotace z Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis 14.960,00 EUR tj. 85 % z celkového rozpočtu

Vybavení Domina

 • Přízemí
  • klub Amigo
  • počítačová učebna
  • velký sál
  • centrální šatna
  • boulderingová stěna
  • keramická dílna, místnost s elektrickou pecí
  • ředitelna, sborovna
 • 1. poschodí
  • herna – mateřské centrum
  • WC chlapci a dívky
 • 3. poschodí
  • klubovna
  • dílna
  • společenská místnost