Domino
DDM DOMINO - kamarád pro kluky a holky

Velké dotazníkové šetření

I tak bychom mohli nazvat zájem o zpětnou vazbu od veřejnosti (od rodičů dětí a dalších účastníků našeho zájmového vzdělávání) na námi nabízené volnočasové aktivity.
Vyplnění dotazníku je dobrovolné a protože volného osobního času stále více ubývá, snažili jsme se připravit dotazník co nejjednodušší na vyplnění.
Předem mohu říci, že si moc vážíme Vašich názorů a spolupráce. Vámi poskytnutá zpětná vazba posune DDM Domino a připraví na stále nové a nové výzvy dnešní hektické doby.

Odkaz na dotazník je zde: – DOTAZNÍK –

Za kolektiv Domina přeji hezké babí léto.
Mgr. Jaroslav Škop

NABÍDKA KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Pod odkazem http://dominohronov.cz/krouzky/ je již přístupná nabídka kroužků na nový školní rok. Přihláška je ve formátu PDF, po stažení a vytištění musí zákonní zástupci přihlášku podepsat, bez tohoto právního aktu je přihláška bohužel neplatná. Nezapomeňte sledovat také Rozvrh hodin.
Přejeme všem krásný zbytek prázdnin a těšíme se na Vás.
Kolektiv Domina

Informace k organizaci školního roku

Nový školní rok zahájíme v týdnu od 23. září 2019. Na úvodní schůzky kroužků budete pozváni sms zprávou na základě zaslané přihlášky. Přihlášky odevzdávejte do 18. září. Více o naší nabídce najdete v sekci KROUŽKY a AKCE.
Středisko volného času pracuje celoročně, jednotlivá zařízení jsou zájemcům volně přístupná.
Můžete si vybrat ze široké škály volnočasových aktivit, na své si tu přijdou i dospělí.
Nabídka zařízení se cíleně mění s ohledem na moderní trendy naplnění volného času, dochází k její inovaci. Na trhu volného času se kromě tradičních oblastí prezentujeme některými charakteristickými aktivitami.
Zájmové vzdělávání DDM Domino Hronov se uskutečňuje na základě školního vzdělávacího programu.

PROJEKT

DDM Domino získalo v rámci projektu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony II dotaci ve výši 1 424 608 Kč na období 1.9.2018 – 31.8.2021.
Dokument k otevření najdete zde ZVÝŠENÍ KVALITY ČINNOSTI V DDM DOMINO, HRONOV (PDF 75 KB)

Vítáme Vás

na stránkách příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Domino Hronov.
Najdete nás na Komenského náměstí 8 v Hronově (GPS souřadnice – Loc: 50°28’56.047″N, 16°10’55.547″E). Umístění DDM je v těsné blízkosti hlavního náměstí (náměstí Čs. armády) s dobrou dostupností od autobusového nádraží a ZŠ Hronov.
Projděte si virtuálně budovu a rozhlédněte se po Dominu. Stačí k tomu jediné kliknutí myši na obrázek vlevo.


Spolupráce s polským partnerem v rámci Euroregionu Glacensis

 

 

 

 

Hlavním cílem projektu bylo shromáždění a systematizování informací o kulturních aktivitách na obou stranách hranice. Tato činnost umožní vytvoření kulturního lexikonu polsko – českého pohraničí (ve formě publikace a filmu), který se stane průvodcem pro příznivce kulturní turistiky.

Dílčí cíle projektu:
– příprava a publikování lexikonu v knižní podobě
– příprava a publikování lexikonu ve filmové podobě
– zorganizování panelové diskuse zástupců Mokis-u a Domu dětí a mládeže v Hronově

Dlouhodobé cíle projektu:
– zvýšení informovanosti obyvatel pohraničí, pokud jde o kulturní akce na obou stranách hranice
– navázání spolupráce mezi Městským střediskem kultury a umění v Bielawě a Domem dětí a mládeže v Hronově
– nárůst přeshraničního cestovního ruchu v oblasti Euroregionu Glacensis
– vytvoření společných projektů v oblasti kultury, určených k realizaci v příštím programovém období Evropské unie

Název spolupracujících organizací
Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie
Dům dětí a mládeže DOMINO

Celkový rozpočet 17.600,00 EUR
Požadovaná dotace z Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis 14.960,00 EUR tj. 85 % z celkového rozpočtu

Vybavení Domina

 • Přízemí
  • klub Amigo
  • počítačová učebna
  • velký sál
  • centrální šatna
  • boulderingová stěna
  • keramická dílna, místnost s elektrickou pecí
  • ředitelna, sborovna
 • 1. poschodí
  • herna – mateřské centrum
  • WC chlapci a dívky
 • 3. poschodí
  • klubovna
  • dílna
  • společenská místnost