Domino
DDM DOMINO - kamarád pro kluky a holky

Vítáme Vás

na stránkách příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Domino Hronov.
Najdete nás na Komenského náměstí 8 v Hronově (GPS souřadnice – Loc: 50°28’56.047″N, 16°10’55.547″E). Umístění DDM je v těsné blízkosti hlavního náměstí (náměstí Čs. armády) s dobrou dostupností od autobusového nádraží a ZŠ Hronov.
Projděte si virtuálně budovu a rozhlédněte se po Dominu. Stačí k tomu jediné kliknutí myši na obrázek vlevo.

NABÍDKA AKTIVIT

Nový školní rok zahájíme v týdnu od 25. září 2017. Na úvodní schůzky kroužků budete pozváni sms zprávou na základě zaslané přihlášky. Přihlášky odevzdávejte do 15. září. Více o naší nabídce najdete v sekci KROUŽKY a AKCE.
Středisko volného času pracuje celoročně, jednotlivá zařízení jsou zájemcům volně přístupná.
Můžete si vybrat ze široké škály volnočasových aktivit, na své si tu přijdou i dospělí.
Nabídka zařízení se cíleně mění s ohledem na moderní trendy naplnění volného času, dochází k její inovaci. Na trhu volného času se kromě tradičních oblastí prezentujeme některými charakteristickými aktivitami.
Zájmové vzdělávání DDM Domino Hronov se uskutečňuje na základě školního vzdělávacího programu.

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU V ROZVRHU

Ve dnech před květnovými svátky, v pondělí 30.4. a v pondělí 7.5. odpadají všechny kroužky, které probíhají pravidelně v budově DDM Domino.

KLUB AMIGO

Klub Amigo začne svoji činnost od 25.9.2017. Podmínkou přijetí je vyplněná přihláška. Přihlášku ke stažení najdete v sekci KROUŽKY. Děti, které navštěvují a mají zaplacen kroužek v Dominu mají vstup zdarma. Pokud dítě nenavštěvuje žádný kroužek, je stanovena úplata 500 Kč na školní rok.
Provozní hodiny jsou pondělí až čtvrtek od 13.00 do 16.00. Kapacita klubu je omezena.

Spolupráce s polským partnerem v rámci Euroregionu Glacensis

 

 

 

 

Hlavním cílem projektu bylo shromáždění a systematizování informací o kulturních aktivitách na obou stranách hranice. Tato činnost umožní vytvoření kulturního lexikonu polsko – českého pohraničí (ve formě publikace a filmu), který se stane průvodcem pro příznivce kulturní turistiky.

Dílčí cíle projektu:
– příprava a publikování lexikonu v knižní podobě
– příprava a publikování lexikonu ve filmové podobě
– zorganizování panelové diskuse zástupců Mokis-u a Domu dětí a mládeže v Hronově

Dlouhodobé cíle projektu:
– zvýšení informovanosti obyvatel pohraničí, pokud jde o kulturní akce na obou stranách hranice
– navázání spolupráce mezi Městským střediskem kultury a umění v Bielawě a Domem dětí a mládeže v Hronově
– nárůst přeshraničního cestovního ruchu v oblasti Euroregionu Glacensis
– vytvoření společných projektů v oblasti kultury, určených k realizaci v příštím programovém období Evropské unie

Název spolupracujících organizací
Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie
Dům dětí a mládeže DOMINO

Celkový rozpočet 17.600,00 EUR
Požadovaná dotace z Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis 14.960,00 EUR tj. 85 % z celkového rozpočtu

Vybavení Domina

 • Přízemí
  • klub Amigo
  • počítačová učebna
  • velký sál
  • centrální šatna
  • boulderingová stěna
  • keramická dílna, místnost s elektrickou pecí
  • ředitelna, sborovna
 • 1. poschodí
  • herna – mateřské centrum
  • WC chlapci a dívky
 • 3. poschodí
  • klubovna
  • dílna
  • společenská místnost