Domino

O rodičích a dětech aneb Jak vytvořit a udržet spokojené vztahy

Pondělní kurz pro rodiče
4 setkání po 2 hodinách
Během kurzu efektivní komunikace budeme odkrývat jak porozumět sobě samým, jak chápat chování našich dětí a jak rozvíjet vzájemné vztahy.
Poznáte, co je příjemné slyšet a co ne, jak spolu mluvit, abychom si rozuměli.
Program kurzu:
I. Rodiče o sobě, o nás rodičích, rodič-klíč k úspěchu
II. Dítě a jeho potřeby
III. Dorozumíváme se – rozumíme si? Jak dítě pozná, že ho milujeme?
IV. Zaměřeno na cíl, aneb výchovné styly a jejich důsledky

Lektor: JUDR. Dana Jirmanová
mob.: 721 190 291
e-mail: bezesporu@email.cz
Přihlašte se prosím předem na uvedenou e-mailovou adresu. Více informací Vám ráda podá lektorka kurzu.

Datum:
26. Říjen 0:00 - 16. Listopad 0:00
Vstupné:
4 x 400 Kč na jednoho účastníka