Domino

Klub Pohoda – Foto ohlédnutí za akcemi v roce 2018

Klub seniorek a seniorů z Hronova

Tématický večer s fotkami mapující minulý rok.
Garantem akce jsou:
Milena Zimová, mobil: 739 492 453
e-mail: zimovamila@centrum.cz

Datum:
15. Leden 17:30 - 19:00
Vstupné:
zdarma