Domino

Klub Pohoda – Etické dílny II

Etické dílny II – přednáška
Garantem akce jsou:
Magda Jakubská, mobil:
e-mail:

Datum:
26. Únor 17:30 - 19:00
Vstupné:
zdarma