Domino

604 – Klubátko

Pohádkové dovádění s básničkami a písničkami. Každá hodina bude mít své téma, podle kterého budeme hrát hry, tančit, cvičit, ale také tvořit. Hlavní náplní bude seznámení se s prací v kolektivu vrstevníků, procvičování rytmického cítění a jemné motoriky. Spolu s maminkami probereme různá témata, odpočineme si od denních stereotypů a zažijeme spoustu legrace.
Místo: Herna 1. patro

Věk:
od 2 do 4 let
Termín:
jednou týdně 1h
Vedoucí:
Bc. Hráská Mirka
Úplata:
20 Kč/vstup

Vyplnit přihlášku