Domino

510 – Florbal

Pro nejstarší žáci a žačky. Nácviku dovedností s hokejkou a míčkem, hra a účast na turnajích.
Místo: tělocvična ZŠ Zbečník

Věk:
13 - 18 let
Termín:
jednou týdně 1h
Vedoucí:
Pavlis Petr
Úplata:
450 Kč

Vyplnit přihlášku