Domino

408 – Lidové tance a tradice

Aktivity pro chlapce i děvčata, při kterých si děti mají možnost vyzkoušet tanec v páru i práci v kolektivu. Děti poznají tradice a zvyky, které se váží k tomu, co se odehrává v průběhu roku. Další náplní kroužku jsou i krokové variace rozvíjející pohybovou průpravu pro lidové tanečky, za doprovodu široké škály písniček, říkanek a popěvků, které jsou doprovázeny tanečními kroky.
Místo: velký sál

Věk:
6 - 10 let
Termín:
jednou týdně 1h
Vedoucí:
Pastuchová Martina
Úplata:
800 Kč