Domino

406 – Taneční kroužek

Je pro dívky, které mají s tancem zkušenosti. Intenzívní výuka orientálního tance a dalších tanečních stylů. Naučí se choreografie, se kterými potom budou vystupovat na nejrůznějších kulturních a společenských akcích a účastní se i soutěží. Pro své žáky, také připravujeme odborné semináře.

Věk:
13 - 18 let
Termín:
jednou týdně 1,5h
Vedoucí:
Pastuchová Martina
Úplata:
900 Kč (1800 Kč bez dotace šablony)

Vyplnit přihlášku