Domino

107 – Divadelní kroužek

Základy dramatiky, nácvik vyjadřovacích a pohybových dovedností. Vytvoření společné divadelní hry. Počet míst v kroužku je omezený.

Věk:
2. - 9. třída
Termín:
Jednou týdně 1,5 h
Vedoucí:
Voltrová Jiřina
Úplata:
1000 Kč (2000 Kč bez dotace šablony)