Domino

Klub Pohoda – Tradiční předvánoční posezení

Akce v klubovně DOMINA.
Garanti klubových akcí:
Růžena Bohadlová, mobil: 721 612 373,e-mail: j.bohadlo@seznam.cz
Milena Zimová, mobil: 739 492 453, e-mail: zimovamila@centrum.cz

Datum:
17:30 - 19:30 11. Prosinec
Vstupné:
zdarma