Domino

Podmínky pro vrácení peněz

V případě, že nemůžete znovu nastoupit do kroužku z důvodu:

  1. jeho neotevření po zrušení nouzového stavu
  2. nebo patříte do ohrožené kategorie osoby s rizikovými faktory (viz „Čestné prohlášení“),

můžete si podat vyplněnou „Žádost o vrácení peněz“ a to nejpozději do 5.6.2020.

Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel.

Přihlášky ODEVZDÁVEJTE do 18. 9. 2019 – vždy 1 přihláška na 1 kroužek a 1 osobu.

Úplata za kroužky musí být uhrazena do 31.10.2019.
– V hotovosti můžete úplatu uhradit v úřední hodiny (středa 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00) v kanceláři ředitele.
– Bezhotovostní platbou na účet č.: 8272590207/0100,
variabilní symbol: příslušný číselný kód kroužku, do kolonky pro příjemce uveďte jméno dítěte.

V případě podání žádosti o odhlášení z kroužku budou vráceny ušetřené náklady.

Tiskopisy ke stažení
Vyplněné přihlášky odešlete na e-mail: domino@dominohronov.cz

Přihláška na kroužek: Přihláška na zájmovou činnost (PDF 400 KB)

Taneční

401 – Broučci a Berušky

Pohybové hry pro nejmenší chlapce a děvčátka, první setkávání s tanečními pohyby, základy jednoduchých tanečních kroků, vše hravou a zábavnou formou.
místo: velký sál

Věk:
4 - 6 let
Termín:
jednou týdně 1h
Vedoucí:
Ing. Kulichová Adéla
Úplata:
900 Kč

402 – Orientální tance – začátečníci

Kroužek je určen pro všechny dívky bez rozdílu věku, váhové kategorie či úrovně pohybového nadání. Tanec zlepší prokrvení celého těla, pohyblivost a koordinaci. Zvýší pružnost celého těla, sílu jednotlivých svalů a formuje postavu. Přináší radost a uvolnění, odbourává stres a zvyšuje sebevědomí. Naučí se choreografie, se kterými potom můžou vystupovat na nejrůznějších dětských, kulturních a společenských akcích a účastnit se i soutěží.
Místo: velký sál, herna

Věk:
8 - 15 let
Termín:
jednou týdně 1h
Vedoucí:
Pastuchová Martina
Úplata:
1000 Kč

403 – Taneční kroužek

Je určen pro dívky, které mají s tancem zkušenosti. Intenzívní výuka orientálního tance a dalších tanečních stylů. Naučí se choreografie, se kterými potom budou vystupovat na nejrůznějších kulturních a společenských akcích a účastní se i soutěží. Pro své žáky, také připravujeme odborné semináře.
Místo: velký sál

Věk:
13 - 18 let
Termín:
jednou týdně 1h
Vedoucí:
Pastuchová Martina
Úplata:
1000 Kč

404 – Grow Up

Základní kroky, rytmy a triky Hip-Hopu a Streetu. Rozvíjení tanečních technik, freestyle, nácvik choreografie pro veřejná vystoupení.
Místo: velký sál

Věk:
7 - 15 let
Termín:
jednou týdně 1,5h
Vedoucí:
Martincová Kateřina
Úplata:
800 Kč

405 – Twirling + POI

Lehce návyková a velice zábavná činnost. Kroužek je vhodný pro díky a chlapce, kde se naučí základní točení s hůlkou, žonglování s tyčí a POI.
Místo: velký sál

Věk:
10 - 15 let
Termín:
jednou týdně 1h
Vedoucí:
Pastuchová Martina
Úplata:
1000 Kč

406 – MIX DANCE – začátečnice

Tanec na rytmickou moderní hudbu. Dívky se naučí základy rytmiky, při tanci se učí uvědomovat své tělo a cíleně s ním pracovat. Běžná, rutinní cvičení a posilování, pak průběžně pomáhají ke zvyšování tělesné kondice, pohybové flexibility a síly. Zároveň se rozvíjí schopnost dítěte pro lásku k pohybu a rytmu.
Místo: velký sál

Věk:
6 - 10 let
Termín:
jednou týdně 1h
Vedoucí:
Pastuchová Martina
Úplata:
800 Kč

407 – MIX DANCE – mírně pokročilé

Kroužek je určený pro ty, kteří již mají s tancováním zkušenosti. Ideální je návaznost na taneční kroužky pro mladší, ale není podmínkou. Tanec na rytmickou moderní hudbu, rozvoj pohybových schopností, taneční techniky, prostorové koordinace. Naučí se choreografie, se kterými potom můžou vystupovat na nejrůznějších dětských, kulturních a společenských akcích a účastnit se i soutěží.
Místo: velký sál

Věk:
8 - 15 let
Termín:
Jednou týdně 1 h
Vedoucí:
Pastuchová Martina
Úplata:
800 Kč

408 – Lidové tance a tradice

Aktivity pro chlapce i děvčata, při kterých si děti mají možnost vyzkoušet tanec v páru i práci v kolektivu. Děti poznají tradice a zvyky, které se váží k tomu, co se odehrává v průběhu roku. Další náplní kroužku jsou i krokové variace rozvíjející pohybovou průpravu pro lidové tanečky, za doprovodu široké škály písniček, říkanek a popěvků, které jsou doprovázeny tanečními kroky.
Místo: velký sál

Věk:
6 - 10 let
Termín:
jednou týdně 1h
Vedoucí:
Pastuchová Martina
Úplata:
800 Kč

409 – Street Dance

Street dance je specifický svou originalitou, protože zahrnuje taneční styly, ve kterých mladá generace nachází stále větší oblibu. Zatancuj si s námi Street dance, tak jak jej cítíš.
Místo: velký sál

Věk:
7 - 15 let
Termín:
jednou týdně 1h
Vedoucí:
Svobodová Melisa
Úplata:
800 Kč