Domino

Přihlášky ODEVZDÁVEJTE do 27. 9. 2018 – vždy 1 přihláška na 1 kroužek a 1 osobu.

Úplata za kroužky musí být uhrazena do 31.10.2018.

– V hotovosti můžete úplatu uhradit v úřední hodiny (středa 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00) v kanceláři ředitele.
– Bezhotovostní platbou na účet č.: 8272590207/0100,

variabilní symbol: příslušný číselný kód kroužku,

do kolonky pro příjemce uveďte jméno dítěte.

V případě podání žádosti o odhlášení z kroužku budou vráceny ušetřené náklady.

Tiskopisy ke stažení
Vyplněné přihlášky odešlete na e-mail: domino@dominohronov.cz

Přihláška na kroužek: Přihláška na zájmovou činnost (PDF 400 KB)

Taneční

401 – Broučci a Berušky

Pohybové hry pro nejmenší chlapce a děvčátka, první setkávání s tanečními pohyby, základy jednoduchých tanečních kroků, vše hravou a zábavnou formou.
místo: velký sál

Věk:
4 - 6 let
Termín:
jednou týdně 1h
Vedoucí:
Mgr. Martinová Martina
Úplata:
800 Kč

402 – Orientální tance

Intenzívní výuka orientálního tance a dalších tanečních stylů (např. samba, salsa, charleston…) Dívky se naučí při tanci uvědomovat své tělo a cíleně s ním pracovat – ovládat těžiště, držení těla, technicky přesně provádět kroky, synchronizované nebo izolované pohyby. Běžná, rutinní cvičení a osilování, pak průběžně pomáhají ke zvyšování tělesné kondice, pohybové flexibility a síly. Naučí se choreografie, se kterými potom budou vystupovat na nejrůznějších dětských, kulturních a sportovních akcích a účastní se i soutěží. Pro své žáky, také připravujeme odborné semináře.
Místo: velký sál, herna

Věk:
8 - 15 let
Termín:
jednou týdně 1h
Vedoucí:
Pastuchová Martina
Úplata:
1000 Kč

403 – Grow Up

Základní kroky, rytmy a triky Hip-Hopu a Streetu. Rozvíjení tanečních technik, freestyle, nácvik choreografie pro veřejná vystoupení.
Místo: velký sál

Věk:
7-11 let
Termín:
jednou týdně 1,5h
Vedoucí:
Martincová Kateřina
Úplata:
700 Kč

404 – Twirling

Kroužek je vhodný pro pohybově nadané děti, které mají např. základy gymnastiky, různých stylů tance, baletu. S hůlkou se naučí různé druhy točení, výhozy, prvky, základy twirlingu, nejrůznější cviky a různé triky s hůlkou. Dále se naučí gymnastické, akrobatické a taneční prvky a choreografie, se kterými potom budou vystupovat na nejrůznějších kulturních a sportovních akcích. Také se účastní soutěží a přehlídek. Pro své žáky připravujeme odborné semináře.
Místo: tělocvična

Věk:
10 - 15 let
Termín:
jednou týdně 1,5h
Vedoucí:
Pastuchová Martina
Úplata:
1000 Kč

405 – MIX DANCE

Dívky se naučí základy rytmiky, salsy, samby, orientálního tance, baletu a afrického tance. Při tanci se učí uvědomovat své tělo a cíleně s ním pracovat. Běžná, rutinní cvičení a posilování, pak průběžně pomáhají ke zvyšování tělesné kondice, pohybové flexibility a síly. Zároveň se rozvíjí schopnost dítěte pro lásku k pohybu a rytmu.
Místo: velký sál

Věk:
6 - 10 let
Termín:
jednou týdně 1h
Vedoucí:
Pastuchová Martina
Úplata:
800 Kč

406 – Mažoretka & roztleskávačka

Naučíme se základy tohoto sportu a postupně budeme přidávat složitější prvky. S hůlkou se děvčátka naučí různé druhy točení, výhozy, jednoduché prvky, základy twirlingu, správnou techniku pochodu a držení těla, nejrůznější cviky a různé triky s hůlkou atd. Dále se naučí jednoduché gymnastické, taneční prvky a choreografie, se kterými potom budou vystupovat na nejrůznějších dětských, kulturních a sportovních akcích, a účastní se i soutěží a přehlídek. Pořádáme i odborné workshopy.
Místo: velký sál

Věk:
5 - 9 let
Termín:
jednou týdně 1h
Vedoucí:
Pastuchová Martina
Úplata:
800 Kč

407 – Street Dance

Baví tě street dance, ale ráda sleduješ třeba i baletky a gymnastické kroky? Tak zavítej k nám! Zde tě čekají nejen street dance sestavy, ale vyzkoušíš si všechny druhy tanců jako jsou prvky baletu, hip hopu, street dancu, clowningu, scénického tance ale i gymnastiky! Tak neváhej a přidej se k nám do rytmu hudby a buď součástí choreografií ale i jejich vymýšlení! Kluci jsou také vítáni!

Věk:
od 6. třídy
Termín:
Jednou týdně 1 h
Vedoucí:
Masaryková Helena, Svobodová Melisa
Úplata:
700 Kč