Domino

Podmínky pro vrácení peněz

V případě, že nemůžete znovu nastoupit do kroužku z důvodu:

  1. jeho neotevření po zrušení nouzového stavu
  2. nebo patříte do ohrožené kategorie osoby s rizikovými faktory (viz „Čestné prohlášení“),

můžete si podat vyplněnou „Žádost o vrácení peněz“ a to nejpozději do 5.6.2020.

Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel.

Přihlášky ODEVZDÁVEJTE do 18. 9. 2019 – vždy 1 přihláška na 1 kroužek a 1 osobu.

Úplata za kroužky musí být uhrazena do 31.10.2019.
– V hotovosti můžete úplatu uhradit v úřední hodiny (středa 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00) v kanceláři ředitele.
– Bezhotovostní platbou na účet č.: 8272590207/0100,
variabilní symbol: příslušný číselný kód kroužku, do kolonky pro příjemce uveďte jméno dítěte.

V případě podání žádosti o odhlášení z kroužku budou vráceny ušetřené náklady.

Tiskopisy ke stažení
Vyplněné přihlášky odešlete na e-mail: domino@dominohronov.cz

Přihláška na kroužek: Přihláška na zájmovou činnost (PDF 400 KB)

Sportovní

501 – NERF!

Připrav si NERFku, brýle a hodně pití, protože u nás se zaručeně zapotíš. Každý týden jiná aréna, teamové hraní, turnaje, pohybové i taktické dovednosti.
místo: Domino

Věk:
od 1. třídy
Termín:
jednou týdně 1h
Vedoucí:
Karel Neuschl
Úplata:
700 Kč

502 – NERFliga

NERF pro kluky, kteří chtějí víc než střelbu. Taktika je přeci na prvním místě, důraz na kooperativní hry, komunikaci. Vyhraj bitvu s omezenými zdroji, orientuj se, sleduj čas, improvizuj. Absolutní fair play. Vlastní NERF pistole a brýle.
místo: Domino

Věk:
od 6. třídy
Termín:
jednou týdně 1h
Vedoucí:
Neuschl Karel
Úplata:
700 Kč

503 – příprava Karate

Základy karate a sebeobrany pro nadané holky a kluky.
místo: velký sál

Věk:
od 1. třídy
Termín:
jednou týdně 1h
Vedoucí:
Mgr. Škop Jaroslav
Úplata:
700 Kč

504 – Karate

Techniky karate a sebeobrany, získání technických stupňů, soutěže a vystoupení.
místo: tělocvična

Věk:
od 5. třídy
Termín:
jednou týdně 1,5h
Vedoucí:
Bc. Michal Novák, Mgr. Škop Jaroslav
Úplata:
700 Kč

505 – Lezení na Bouldrovce

Lezení – základy techniky, silové lezení i boulderové hry. Celkové zpevnění těla a jeho protažení.
místo: Boulderová stěna

Věk:
od 1. třídy
Termín:
jednou týdně 1h
Vedoucí:
Ing. Kulichová Adéla
Úplata:
700 Kč

506 – Florbal – mladší žáci

Rychlý kolektivní sport nejen pro nadané holky i kluky.
místo: tělocvična

Věk:
3.- 5. třída
Termín:
jednou týdně 1h
Vedoucí:
Pavlis Petr
Úplata:
700 Kč

507 – Florbal – starší žáci

Rychlý kolektivní sport nejen pro nadané holky i kluky.
Místo: tělocvična

Věk:
6.- 9. třída
Termín:
jednou týdně 1h
Vedoucí:
Pavlis Petr
Úplata:
700 Kč

508 – Aerobik Hvězdičky

Aerobická přípravka, která děti seznámí se základními prvky aerobiku a rytmikou.
místo: velký sál

Věk:
1. - 5. třída
Termín:
jednou týdně 1h
Vedoucí:
Ing. Kulichová Adéla
Úplata:
700 Kč

509 – Aerobik Hvězdy

Naučíme se jednoduché choreografie aerobiku a dáme si řádně do těla. Vypracujeme si krásné postavičky.
místo: velký sál

Věk:
6. - 9. třída
Termín:
jednou týdně 1h
Vedoucí:
Ing. Kulichová Adéla
Úplata:
700 Kč

510 – Parkour a Free Run

Parkour je fyzická aktivita, při které je základem schopnost dostat se z bodu A do bodu B (a také umět se dostat zpět) bezpečně, plynule a účinně (efektivně) za použití vlastního těla. Pomáhá v překonávání libovolných překážek v okolním prostředí, přes kameny a skály až po zábradlí a betonové zdi – a může být provozován jak ve městě, tak na venkově. Freerun je umění pohybu, akrobatická sportovní disciplína. Freerunnerům jde o to, aby ve své cestě hladce a plynule překonali překážku. Při freerunu nejde jen o sílu a rychlost, ale i přemýšlení nad pohybem. Na rozdíl od parkouru jsou povoleny akrobatické pohyby a skoky.
Místo: velký sál

Věk:
od 10 let
Termín:
jednou týdně 1h
Vedoucí:
Masaryková Helena
Úplata:
700 Kč

511 – Sportmix

Budeme běhat, skákat, lézt, plazit se, dělat kotrmelce, chodit po laně, stát na rukou a na hlavě, hrát si s míčem, žonglovat, střílet z luku a možná ještě něco navíc.
místo: Domino

Věk:
10 - 16 let
Termín:
jednou týdně 1,5h, pá od 19.00
Vedoucí:
Středa Daniel
Úplata:
700 Kč