Domino

Podmínky pro vrácení peněz

V případě, že nemůžete znovu nastoupit do kroužku z důvodu:

  1. jeho neotevření po zrušení nouzového stavu
  2. nebo patříte do ohrožené kategorie osoby s rizikovými faktory (viz „Čestné prohlášení“),

můžete si podat vyplněnou „Žádost o vrácení peněz“ a to nejpozději do 5.6.2020.

Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel.

Přihlášky ODEVZDÁVEJTE do 18. 9. 2019 – vždy 1 přihláška na 1 kroužek a 1 osobu.

Úplata za kroužky musí být uhrazena do 31.10.2019.
– V hotovosti můžete úplatu uhradit v úřední hodiny (středa 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00) v kanceláři ředitele.
– Bezhotovostní platbou na účet č.: 8272590207/0100,
variabilní symbol: příslušný číselný kód kroužku, do kolonky pro příjemce uveďte jméno dítěte.

V případě podání žádosti o odhlášení z kroužku budou vráceny ušetřené náklady.

Tiskopisy ke stažení
Vyplněné přihlášky odešlete na e-mail: domino@dominohronov.cz

Přihláška na kroužek: Přihláška na zájmovou činnost (PDF 400 KB)

Klubová činnost

601 – Klubátko

Dopolední program v herně pro rodiče s dětmi. Dopoledne s básničkami a písničkami – pojďte si s námi hrát a šikovné ručičky zaměstnat (zábavné vytváření).
místo: herna

Věk:
od 1,5 roku do 4 let
Termín:
jednou týdně 2h
Vedoucí:
Zimmerová Hana
Úplata:
30 Kč/vstup

602 – Roblox

Nesmírně populární herní platforma. Zahrajte si nespočet různých miniher. A co víc, v jeden čas na jednom místě s kamarády.
místo: PC učebna

Věk:
od 1. třídy
Termín:
jednou týdně 1 h
Vedoucí:
Neuschl Karel
Úplata:
20 Kč/vstup

603 – World of Tanks

Netřeba představovat titul, kde strategie a znalost terénu vyhrávají bitvu. Máš čekat na kroužek na chodbě, nebo ve volném čase vyhrát bitvu? Řekni pár kamarádům a založte četu. Odpočítávání začíná.
místo: učebna PC

Věk:
od 1. třídy
Termín:
jednou týdně 1h
Vedoucí:
Neuschl Karel
Úplata:
20 Kč / vstup

604 – Minecraft minihry

Minecraft minihry na internetových serverech není pro nikoho jistě žádná novinka. Ovšem hrát minihry v jeden čas na jednom místě dostává najednou zcela nový rozměr. Dohodni se s kamarády, přijď, rozhodni se, co chceš dnes zkusit. Sdílená zábava je totiž lepší než hrát sám.
Místo: učebna PC

Věk:
od 1. třídy
Termín:
jednou týdně 1h
Vedoucí:
Neuschl Karel
Úplata:
20 Kč/vstup

605 – Klub Amigo

Nově otevíráme klub čtenářský, klub badatelský, klub deskových her a klub soc. a občankých dovedností. K dispozici jsou stolní hry, XBox, internet a stolní fotbálek.
místo: klub Amigo

Věk:
od 1. třídy
Termín:
po - pá
Vedoucí:
Úplata:
zdarma