Domino

Přihlášky ODEVZDÁVEJTE do 27. 9. 2018 – vždy 1 přihláška na 1 kroužek a 1 osobu.

Úplata za kroužky musí být uhrazena do 31.10.2018.

– V hotovosti můžete úplatu uhradit v úřední hodiny (středa 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00) v kanceláři ředitele.
– Bezhotovostní platbou na účet č.: 8272590207/0100,

variabilní symbol: příslušný číselný kód kroužku,

do kolonky pro příjemce uveďte jméno dítěte.

V případě podání žádosti o odhlášení z kroužku budou vráceny ušetřené náklady.

Tiskopisy ke stažení
Vyplněné přihlášky odešlete na e-mail: domino@dominohronov.cz

Přihláška na kroužek: Přihláška na zájmovou činnost (PDF 400 KB)

Klubová činnost

601 – Klubátko

Dopolední program v herně pro rodiče s dětmi. Dopoledne s básničkami a písničkami – pojďte si s námi hrát a šikovné ručičky zaměstnat (zábavné vytváření).
místo: herna

Věk:
od 1,5 roku do 4 let
Termín:
jednou týdně 2h
Vedoucí:
Úplata:
30 Kč/vstup

602 – KLUB AMIGO

Nově otevíráme klub čtenářský, klub badatelský, klub deskových her a klub cizích jazyků. K dispozici jsou stolní hry, XBox, internet a stolní fotbálek.
místo: klub Amigo

Věk:
pro první a druhý stupeň ZŠ
Termín:
Vedoucí:
Úplata:
Zdarma

603 – Klub Minecraft minihry

Minecraft minihry na internetových serverech není pro nikoho jistě žádná novinka. Ovšem hrát minihry v jeden čas na jednom místě dostává najednou zcela nový rozměr Dohodni se s kamarády, přijď, rozhodni se, co chceš dnes zkusit. Sdílená zábava je totiž lepší než hrát sám.
místo: učebna PC

Věk:
od 1. třídy
Termín:
jednou týdně 1h
Vedoucí:
Neuschl Karel
Úplata:
20 Kč / vstup

604 – Taneční kroužek pro maminky s dětmi

Nový tanečně-cvičební program pro maminky, které rády tančí, chtějí opět získat formu a přitom zapojit do pohybu své děti. V tanečních kurzech pro nejmenší a maminky se děti seznamují formou tanečních her se základy rytmiky, orientálního tance, baletu, salsy atd. Velký důraz je kladen na správné držení těla a fyziologicky správné provádění jednotlivých cvičení, což je zejména v dětském věku velmi důležité. Zároveň se rozvíjí schopnost dítěte pro lásku k pohybu a rytmu.
Místo: herna

Věk:
rodiče
Termín:
jednou týdně 1h
Vedoucí:
Pastuchová Martina
Úplata:
60 Kč/vstup, 500 Kč/10 vstupů