Domino

Podmínky pro vrácení peněz

V případě, že nemůžete znovu nastoupit do kroužku z důvodu:

  1. jeho neotevření po zrušení nouzového stavu
  2. nebo patříte do ohrožené kategorie osoby s rizikovými faktory (viz „Čestné prohlášení“),

můžete si podat vyplněnou „Žádost o vrácení peněz“ a to nejpozději do 5.6.2020.

Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel.

Přihlášky ODEVZDÁVEJTE do 18. 9. 2019 – vždy 1 přihláška na 1 kroužek a 1 osobu.

Úplata za kroužky musí být uhrazena do 31.10.2019.
– V hotovosti můžete úplatu uhradit v úřední hodiny (středa 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00) v kanceláři ředitele.
– Bezhotovostní platbou na účet č.: 8272590207/0100,
variabilní symbol: příslušný číselný kód kroužku, do kolonky pro příjemce uveďte jméno dítěte.

V případě podání žádosti o odhlášení z kroužku budou vráceny ušetřené náklady.

Tiskopisy ke stažení
Vyplněné přihlášky odešlete na e-mail: domino@dominohronov.cz

Přihláška na kroužek: Přihláška na zájmovou činnost (PDF 400 KB)

Estetické

301 – Keramická dílna

Modelování z keramické hlíny různými způsoby. Glazování výrobků. Výroba dekorativních předmětů. Vlastní tvorba a fantazie.
Místo: dílna keramiky

Věk:
od 1. třídy
Termín:
jednou týdně 1h
Vedoucí:
Monika Bohadlová
Úplata:
800 Kč

302 – Popelky

Kreativní kroužek pro dívky. Práce s papírem, textilem, plstí, korálkami, provázkem, malba na sklo, decoupage a další techniky.
Místo: učebna 1. patro

Věk:
od 5. třídy
Termín:
jednou týdně 1h
Vedoucí:
Ing. Kulichová Adéla
Úplata:
800 Kč

303 – Pohádkové malování

Malba různými technikami na různé materiály – papír, dřevo, sklo, textil …
místo: učebna 1. patro

Věk:
od 1. třídy
Termín:
jednou týdně 1h
Vedoucí:
Ing. Kulichová Adéla
Úplata:
800 Kč

304 – Výtvarný ateliér

Baví tě malba, kresba? Můžeš si vyzkoušet různé výtvarné techniky a zdokonalit se v práci klasickými výtvarnými tak i netradičními prostředky.
místo: učebna 1. patro

Věk:
od 5. třídy
Termín:
jednou týdně 1h
Vedoucí:
Winterová Bohuslava
Úplata:
800 Kč

305 – Šikovné ručičky

Rukodělné tvoření všeho druhu. Práce s papírem, textilem, korálky, přírodními i jinými materiály.
místo: učebna 1. patro

Věk:
od 1. třídy
Termín:
jednou týdně 1h
Vedoucí:
Bohadlová Monika
Úplata:
800 Kč

306 – Módní škola a škola šarmu

Kroužek, kde dětí zasvětíme do taje šití a kreativního tvoření. Seznámíme se s ručním i strojovým šitím. Šití není jen o oblékání, ale i o vkusu a schopnosti kombinovat nejrůznější materiály. Budeme rozvíjet sebevědomí a charizma, základy estetiky a etikety.
Místo: učebna 1. patro

Věk:
10 - 18 let
Termín:
jednou týdně 1,5h
Vedoucí:
Pastuchová Martina
Úplata:
1000 Kč