Domino

511 – Sportmix

Budeme běhat, skákat, lézt, plazit se, dělat kotrmelce, chodit po laně, stát na rukou a na hlavě, hrát si s míčem, žonglovat, střílet z luku a možná ještě něco navíc.
místo: Domino

Věk:
10 - 16 let
Termín:
jednou týdně 1,5h, pá od 19.00
Vedoucí:
Středa Daniel
Úplata:
700 Kč