Domino

302 – Popelky

Kreativní kroužek pro dívky. Práce s papírem, textilem, plstí, korálkami, provázkem, malba na sklo, decoupage a další techniky.
Místo: učebna 1. patro

Věk:
od 5. třídy
Termín:
jednou týdně 1h
Vedoucí:
Ing. Kulichová Adéla
Úplata:
800 Kč