Domino

Adopce

Obsah dopisu zaslaného z Afriky od adoptovaného chlapce

Drahé DDM Domino,
Jsem velmi šťastný, že jsem dostal dopis od vás. Povím vám o situaci v mé rodině. Pátého listopadu jsem přišel o svého tátu v 5 hodin. Ve třídě jsem nejlepší, jsem v osmé třídě ve školní skupině Svatého Josefa v Lambanji. Začátek roku se povedl dobře, vyučování začalo také dobře. Mně i mé rodině se daří dobře. Moje máma je vdova, nosí vdovské oblečení. Vdovství trvá 10 dní. Až odloží vdovský šat, bude to velký den. Teď nevím, jestli a koho si máma vezme, kdo bude můj adoptivní otec. Předměty, kterým rozumím: zeměpis, dějepis, francouzština a občanská nauka. Moji školní přátelé: Mamadou Cissoko, Igbrahime Sory, Mohamed Sekou,… a další. Dva měsíce prázdnin jsem strávil u babičky v Matam. Po škole se umyju, najím, opakuji si probrané učivo a v hodin si jdu hrát s míčem s přáteli. Můj oblíbený hráč je Frank Lampard, hrál za Man-City, nyní nevím, kde hraje. Ve škole si opakuji probranou látku. Pochování mého otce se uskuteční . prosince. Vyučování začalo nejlépe, jak mohlo. Učíme se dní v týdnu. V pondělí máme francouzštinu, matiku a dějepis. V úterý se učíme francouzštinu, matiku a zeměpis. Ve středu máme chemii a francouzštinu. Ve čtvrtek se učíme biologii, občanskou nauku a fyziku. V pátek máme matematiku a angličtinu. Ze všech předmětů rozumím nejvíce dějepisu, zeměpisu a občanské nauce. A trochu ostatním předmětům, jako je například matematika, chemie, bilogie a další. Naše škola má mnoho úspěšných žáků. Mám rád školu a mé přátele. Přeji si, abych prošel jako nejlepší ve třídě.
Zdravím DDM Domino. Ousmane Soumah
Conakry 14. prosince 2015

Drahé DDM Domino,
chci vás informovat o situaci ve své zemi. Jsme ve velkých potížích, v mé zemi je velká nemoc. Tato nemoc zabíjí lidi, je to krvácivá horečka Ebola.
Daří se mi dobře, mně i mé rodině, tatínkovi, mamince, bratrovi a mldší sestře. Správce domu je nemocný. V současné době je u nás období dešťů. Hodně prší, někdy i 5 dní v kuse. Jsou také prázdniny, začaly až 4. srpna. Drazí rodiče, chci vám říct, že postoupím do 8. třídy. Jsem za to moc rád. Ve škole se učíme matematiku, fyziku, angličtinu, francouzštinu, zeměpis, dějepis, biologii, občanskou a etickou výchovu a sport. Po škole se vracím domů, najím se, udělám si úkoly, opakuji si učení, někdy si jdu hrát s kamarády Alexisem, Beyaminem a Marcelem. Ve dny, kdy nemáme vyučování, si hrajeme s balonem. Můj starší bratr letos složil maturitní zkoušku a moje mladší sestra chodí do 3. třídy. Letos budu chodit do letní školy. Každý rok se tady pořádá letní vyučování v knihovně, je to pro nás velice dobré.
Máme v roce dvě stejně dlouhá období. Období sucha a období dešťů, které začalo v květnu a skončí v říjnu. Nemoc Ebola už z naší země téměř vymizela. Lidé už se zase začali věnovat svým činnostem, protože je nemoc pryč. Je jen pár oblastí, kde jsou ještě nemocní. Děkuji vám, myslím na vás. Vaše adoptivní dítě Ousmane Soumah.
Conakry 18. srpna 2015

O našem projektu adopce

V roce 2008 začal Dům dětí a mládeže Domino Hronov podporovat prostřednictvím adopce na dálku chlapce ze západoafrického státu. Jedná se o námi podporovaný dlouhodobě udržitelný projekt, který nás zavazuje k tomu, aby chlapec dokončil základní školní docházku a tím si zvýšil šanci na plnohodnotný život v jednom z nejchudších míst světa. Za účelem adopce jsme navázali spolupráci s občanským sdružením pro-Contact , které má již několikaleté zkušenosti s organizováním adopcí. Sdružení pro-Contact organizuje výběr dětí, jejichž rodiče jsou ve velké finanční tíži a nejsou schopny udržet děti ve školách. Pro udržení chlapce na škole (adopce) musíme „pouze“ jednou ročně poslat na účet pro-Contact, o.s. částku 6300,-Kč. Tímto způsobem umožníme chlapci absolvovat základní školní docházku. Proto rozbíháme projekt „I ty můžeš pomoci!“ zaměřený na podporu sociálního cítění nejenom dětí z Domina. Pro více informací o adopcích klikněte na odkaz zde: Vše o adopci na dálku

OUSMANE SOUMAH

Datum narození: 20.4.2002 Bydliště: Conakry, čtvrť Lambandji, africký stát Guinejská republika Sourozenci: 1 bratr a 1 sestra Otec se nevyučil žádnému řemeslu a nemá žádné možnosti, jak vydělat pro rodinu nějaké prostředky. Matka se snaží drobným prodejem zajistit dětem každý den něco k jídlu, ale nezbývají již žádné prostředky na úhradu školní docházky.